E-handel & Social Commerce

Vi hjälper företag inom området digitala transaktioner – dels på egna plattformar (E-handel), men även transaktioner som äger rum utanför den egna webbplatsen (Social Comerce). 

  • Förstudier för E-handel och Social Commerce
  • Marknadsstrategier för ökad försäljning (SEM, SEO, Affiliate, Social Media, E-mailmarknadsföring mm)
  • Löpande rådgivning
  • Produktion Social Commerce